PERSBERICHT Verkoop gronden ‘Braakman’ Van der Capellenweg te Heino

12 december 2018

Zoals publiekelijk bekend is zijn de gronden van de familie Braakman aan de Van der Capellenweg te Heino verkocht aan Van de Kolk Bouw uit Garderen. Dit nadat bleek dat een voorkeursrecht conform de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd zou worden. Er is een woningbouwonderzoek uitgevoerd door de zogenaamde kopgroep onder inwoners van Heino. Hierin is de locatie Braakman het vaakst aangewezen. De familie doorstaat een intensieve en emotionele periode.

Braakman is reeds in 2007 geconfronteerd met een vestiging van een voorkeursrecht op haar gronden. Het agrarisch bedrijf zou worden opgeslokt door uitbreidingsplannen van Heino. Een periode van onderhandelen met de gemeente, projectontwikkelaars en een daarmee samenhangende bedrijfsverplaatsing heeft destijds niet geresulteerd in een oplossing. Het bedrijf kon op deze locatie niet uitbreiden en de druk is daardoor te groot geworden. Het bedrijf besloot gefaseerd te gaan staken.

Sindsdien is gewerkt aan een invulling van het oude agrarische erf middels het toepassen van de Rood-voor-Rood regeling. De bestaande bedrijfsgebouwen en woningen zouden worden gesloopt in ruil voor vier villakavels. Door vertegenwoordigers van de familie is ruim drie jaar overleg gevoerd met de gemeente en is een beleidswijziging noodzakelijk geweest. De familie heeft naast de opgelopen bedrijfsschade meer dan € 100.000,- aan plan- en advieskosten moeten uitgeven om dit te realiseren.

In het voorjaar van 2018 bleek dat de kopgroep en inwoners van Heino deze locatie opnieuw benoemden voor het realiseren van een maatschappelijke opgave, zijnde het voldoen aan een woningbouwvraag middels een gemêleerd woningbouwprogramma. Eventuele ontwikkeling op de hiertoe aangewezen gronden zou naar keuze van de eigenaar zijn. Intensief overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau wezen echter in een andere richting, namelijk de vestiging van een voorkeursrecht en indien noodzakelijk onteigening. Hiermee zouden de villakavels onverkoopbaar worden, nu op de omliggende grond mogelijk woningbouw zou verrijzen. De familie heeft daartoe gevraagd of de gronden uit het woningbouwonderzoek geschrapt zouden kunnen worden en toen bleek dat dit niet wenselijk was hebben zij de gronden meerdere malen informeel aangeboden aan de gemeente.

De familie heeft vastgesteld dat hun locatie voor de derde keer in tien jaar onderwerp van gesprek zou worden in relatie tot woningbouw. Zij kunnen het zich financieel en emotioneel niet langer veroorloven om zich in dergelijke trajecten te laten vertegenwoordigen. Daarbij heeft de familie begrip voor de maatschappelijke vraag naar woningen voor het dorp Heino en lijken de uitleglocaties hiertoe beperkt. Onder tijdsdruk moest gehandeld worden en heeft de familie gesproken met diverse partijen om over te gaan tot verkoop van de locatie. Uiteindelijk hebben zij bewust gekozen voor een middelgrote bouwonderneming. Hierdoor kan er in overleg met omwonenden en gemeente invulling worden gegeven aan de locatie, welke recht doet aan de geschiedenis, het lokale karakter en een passend woningbouwprogramma.

De familie is toe aan rust in haar privéleven en herkent zich in zijn algemeenheid niet in diverse uitlatingen. Zij staan op het standpunt dat duidelijkheid en snelheid in besluitvorming voor iedereen noodzakelijk is en roept zowel de gemeenteraad als het college in zijn totaliteit op hier invulling aan te geven nu dit in het verleden vaak ontbroken heeft. Het kopende bouwbedrijf staat open voor een dialoog met gemeente, omgeving en lokale ondernemers.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Jasper Vijfhuizen
Craeft Advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *