Grondexploitatie / kostenverhaal

In de Wet ruimtelijke ordening is het verhaal van kosten, welke het bevoegd gezag maakt ten behoeve van een planologische procedure, geregeld. In veel ontwikkelingsprojecten, van een enkele woning tot een project van duizenden woningen, worden initiatiefnemers middels een anterieure overeenkomst gecontracteerd. Ook kan het bevoegd gezag kiezen voor het opstellen van een exploitatieplan.

In 97% van alle planologische projecten is sprake van anterieure overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben een gemengd publiekrechtelijk en privaatrechtelijk karakter. In de onderhandelingen tussen partijen is het van groot belang om te weten welke beginselen ten grondslag liggen aan dergelijke overeenkomsten, wat wel en niet geregeld kan worden en hoe beleid doorwerkt in de overeenkomsten. Denk aan realisatieverplichtingen, verplichtingen omtrent sociale woningbouw, diverse financiële vereveningen, het doorgronden van de kostenstructuur en planologische procedurele afspraken.

Om een optimale overeenkomst te bereiken kan Craeft Advies u adviseren over de juiste vorm van kostenverhaal en u bijstaan in het onderhandelen, toetsen en redigeren van anterieure en posterieure overeenkomsten, ook als deze complexer worden en bijvoorbeeld samengaan met een grondtransactie.

In de Aanvullingswet Grondeigendom, onderdeel van het stelsel van de nieuwe Omgevingswet ontstaan gewijzigde, dan wel nieuwe, vormen van kostenverhaal. Dit brengt met zich mee dat voor projecten in voorbereiding goed nagedacht moet worden over de te volgen planologische route en het daarbij behorende kostenverhaal. Wilt u meer weten over de toepassing van deze onderwerpen binnen de nieuwe Omgevingswet? Craeft Advies verzorgt op aanvraag incompany-trainingen.

Actueel

Referenties

Vastgoedeigenaar en ondernemer

“Craeft advies, Jasper, heb ik leren kennen als een betrouwbare partner. Hij is grondig, doortastend, correct en is in staat om zeer complexe vraagstukken plat te slaan, waardoor zaken wel gaan lopen i.p.v. juist niet. Samenwerking is essentieel en sparren over doelen en oplossingen, flexibel zijn zonder het doel uit het oog te verliezen, dat werkt en werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Jasper is een zeer kundig iemand die ik graag zou willen aanbevelen bij u als potentiële klant van Craeft advies.”

Ontwikkelend bouwbedrijf

“Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies begeleidt ons bij een aantal projecten op het gebied van bouw en projectontwikkeling. Jasper is prettig in de omgang, correct en discreet. Hij levert goed advies en juridisch weet hij de juiste kanalen te bewandelen. Het is voor ons belangrijk om te doen wat je zegt. Dat is precies wat Jasper doet en met een snelle respons. Doordat we elkaar de ruimte geven om standpunten te delen, komen projecten of discussies uiteindelijk echt verder en dat levert voor ons een belangrijke meerwaarde.”

Vastgoedeigenaar

“De samenwerking met Craeft ervaren wij als zeer prettig. Jasper is vakkundig, gedetailleerd, accuraat, beleefd en de reactie-termijn is altijd prettig. Hij heeft ons de afgelopen jaren bij diverse vastgoedprojecten begeleid en heeft ons voor een aantal miskopen weten te behoeden. We hebben nu een heel fijn plekje gevonden, ook bij deze aankoop heeft Jasper ons geholpen met verschillende juridische aspecten zoals vergunningen en bestemmingsplan.”