Toezicht en handhaving

Het milieurecht, natuurbeschermingsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht biedt niet alleen mogelijkheden maar ook meerdere verbodsbepalingen. Activiteiten moeten zijn toegestaan en als u deze toestemmingen niet op orde heeft pleegt u een overtreding. In sommige gevallen kan sprake zijn van een economisch delict wat een strafbaar feit is.

U kunt geconfronteerd worden met bestuursrechtelijk optreden. Overheden kunnen handhavend optreden, u een herstelmaatregel of een last onder dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen. Pleegt u een economisch delict, dan kunt u strafrechtelijk veroordeeld worden.

Toezicht, handhaving en navolgend bestuursrechtelijk optreden is omgeven met veel regelgeving, welke voor ondernemers en particulieren vaak niet te begrijpen is. Als u een ‘controlebrief’ of ‘handhavingsbrief’ krijgt, zullen velen van u schrikken. De toon is vaak stevig en vol overtuiging. In het milieurecht zijn overtredingen vaak oplosbaar, terwijl in het ruimtelijk ordeningsrecht interpretatiediscussies denkbaar zijn.

Niet zelden wordt gedreigd met het opleggen van forse dwangsommen of wordt het voortbestaan van uw bedrijf bedreigd. Stevig handhavend optreden is dan ook niet te onderschatten en indien u zich niet kan vinden in de handhaving is specialistisch advies noodzakelijk. Ook als u zelf denkt dat een ander in uw omgeving wet- en regelgeving dusdanig overtreedt dat optreden noodzakelijk is, kan Craeft Advies u bij staan.

Craeft Advies biedt u deze specialistische kennis en kan u adviserend en procederend bijstaan bij de volgende onderwerpen:

 

  • Advies over handhaving milieurecht, natuurbeschermingsrecht en ruimtelijk ordeningsrecht.
  • Legalisatie-onderzoeken.
  • Zienswijze, bezwaar en beroep bij handhaving.
  • Omgaan met bestuursdwang.
  • Indienen handhavingsverzoeken.

Actueel

Referenties

Vastgoedeigenaar en ondernemer

“Craeft advies, Jasper, heb ik leren kennen als een betrouwbare partner. Hij is grondig, doortastend, correct en is in staat om zeer complexe vraagstukken plat te slaan, waardoor zaken wel gaan lopen i.p.v. juist niet. Samenwerking is essentieel en sparren over doelen en oplossingen, flexibel zijn zonder het doel uit het oog te verliezen, dat werkt en werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Jasper is een zeer kundig iemand die ik graag zou willen aanbevelen bij u als potentiële klant van Craeft advies.”

Ontwikkelend bouwbedrijf

“Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies begeleidt ons bij een aantal projecten op het gebied van bouw en projectontwikkeling. Jasper is prettig in de omgang, correct en discreet. Hij levert goed advies en juridisch weet hij de juiste kanalen te bewandelen. Het is voor ons belangrijk om te doen wat je zegt. Dat is precies wat Jasper doet en met een snelle respons. Doordat we elkaar de ruimte geven om standpunten te delen, komen projecten of discussies uiteindelijk echt verder en dat levert voor ons een belangrijke meerwaarde.”

Vastgoedeigenaar

“De samenwerking met Craeft ervaren wij als zeer prettig. Jasper is vakkundig, gedetailleerd, accuraat, beleefd en de reactie-termijn is altijd prettig. Hij heeft ons de afgelopen jaren bij diverse vastgoedprojecten begeleid en heeft ons voor een aantal miskopen weten te behoeden. We hebben nu een heel fijn plekje gevonden, ook bij deze aankoop heeft Jasper ons geholpen met verschillende juridische aspecten zoals vergunningen en bestemmingsplan.”