Ruimtelijke ordening

De ordening van de ruimte in Nederland: er is niet veel voorstellingsvermogen nodig om te begrijpen dat een dergelijk onderwerp omgeven is met veel wetgeving. Nederland is aan verandering onderhevig en er liggen veel claims op beschikbare ruimte: woningbouw, industrieterreinen, infrastructuur, landbouw, natuur en steeds vaker komt daar duurzame energie en klimaatadaptatie bij. Kortom: een enerverende strijd om ruimte.

De Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vormen de kapstok van de functie-toedeling in omgevingsvisies, omgevingsverordeningen, structuurvisies en bestemmingsplannen. Rondom deze wetgeving hangen veel besluiten met daarbij behorende (soms vergunningsvrije) mogelijkheden. De laatste jaren doet echter ook meer en meer Europees recht zijn intrede in de wereld van de Ruimtelijke ordening, zoals het Natuurbeschermingsrecht maar bijvoorbeeld ook de Dienstenrichtlijn. Waarschijnlijk wordt deze wetgeving samengevoegd tot de Omgevingswet, al is invoering nog onzeker.

Om het planologische regime op een locatie goed te begrijpen moeten de verschillende plannen en verordeningen doorgrond worden en kunnen regelingen elkaar aanvullen of juist uitsluiten. Ook zijn er vaak diverse afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden voor het bevoegde gezag opgenomen en moeten regels gecombineerd worden met kennis van vergunning(vrije) regels en milieurechtelijke aspecten.

Wilt u inzicht hebben wat op een locatie wel of niet mag, hoe u het planologisch regime ten gunste van uw plan of project het beste kunt wijzigen of wilt u juridisch advies over planregelingen? Bent u voor of juist tegen een bepaalde ontwikkeling of bent u bang dat uw planologische mogelijkheden in de toekomst verminderen en wilt u dit aan de rechter voorleggen? Dit zijn vragen waarbij specialistische kennis noodzakelijk is.

Craeft Advies biedt u deze specialistische kennis en kan u adviserend en procederend bijstaan bij de volgende onderwerpen:

  • Wijzigingsmogelijkheden binnen of buiten bestemmingsplan
  • Begeleiding bestemmingsplanwijziging
  • Advisering over planregeling
  • Advisering over vergunningsvrije mogelijkheden
  • Advisering over samenloop met milieurecht en natuurbeschermingsrecht
  • Grondexploitatie, kostenverhaal, anterieure overeenkomsten
  • Planschade
  • Overtredingen, toezicht, bestuursrechtelijke handhaving
  • Zienswijze, bezwaar en beroep 

Wilt u meer weten over de toepassing van deze onderwerpen binnen de nieuwe Omgevingswet? Craeft Advies verzorgt op aanvraag incompany-trainingen.

Actueel

Referenties

Vastgoedeigenaar en ondernemer

“Craeft advies, Jasper, heb ik leren kennen als een betrouwbare partner. Hij is grondig, doortastend, correct en is in staat om zeer complexe vraagstukken plat te slaan, waardoor zaken wel gaan lopen i.p.v. juist niet. Samenwerking is essentieel en sparren over doelen en oplossingen, flexibel zijn zonder het doel uit het oog te verliezen, dat werkt en werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Jasper is een zeer kundig iemand die ik graag zou willen aanbevelen bij u als potentiële klant van Craeft advies.”

Ontwikkelend bouwbedrijf

“Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies begeleidt ons bij een aantal projecten op het gebied van bouw en projectontwikkeling. Jasper is prettig in de omgang, correct en discreet. Hij levert goed advies en juridisch weet hij de juiste kanalen te bewandelen. Het is voor ons belangrijk om te doen wat je zegt. Dat is precies wat Jasper doet en met een snelle respons. Doordat we elkaar de ruimte geven om standpunten te delen, komen projecten of discussies uiteindelijk echt verder en dat levert voor ons een belangrijke meerwaarde.”

Vastgoedeigenaar

“De samenwerking met Craeft ervaren wij als zeer prettig. Jasper is vakkundig, gedetailleerd, accuraat, beleefd en de reactie-termijn is altijd prettig. Hij heeft ons de afgelopen jaren bij diverse vastgoedprojecten begeleid en heeft ons voor een aantal miskopen weten te behoeden. We hebben nu een heel fijn plekje gevonden, ook bij deze aankoop heeft Jasper ons geholpen met verschillende juridische aspecten zoals vergunningen en bestemmingsplan.”