Natuurbeschermingsrecht

De term ‘Natura 2000-gebied’ kennen veel mensen, maar wat daar in juridisch-technische zin mee samenhangt was veelal onbekend, totdat de Programmatische Aanpak Stikstof wereldnieuws werd na een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en Nederland in een ‘stikstofcrisis’ belande.

Het natuurbeschermingsrecht is echter ouder en komt voort uit (onder meer) de Europese Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming kent regels voor zowel ‘plannen’ als ‘projecten’ en zet in op zowel ‘soortenbescherming’ en ‘gebiedsbescherming’. Het is een rechtsgebied wat sterk onderhevig is aan de stand van de jurisprudentie. Door de veelheid en complexiteit doorkruist het rechtsgebied allerhande andere rechtsgebieden zoals het Milieurecht en Ruimtelijk Ordeningsrecht. Bij vrijwel ieder industrieel of agrarisch bedrijf en ontwikkelingsproject speelt het natuurbeschermingsrecht dan ook een rol van betekenis.

Wilt u weten waar wat wel en niet kan, wat uw rechten zijn en hoe u met stikstofberekeningen, vergunningsaanvragen en de continu ontwikkelende jurisprudentie moet omgaan? Juist dan is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op specialistische kennis.

Craeft Advies biedt u deze specialistische kennis en kan u adviserend en procederend bijstaan bij de volgende onderwerpen:

  • Complexe projecten nabij of in Natura 2000 gebieden
  • Stikstof-onderbouwingen met Aerius-berekeningen voor infrastructuur- en bouwprojecten
  • Interne- en externe saldering industriële en agrarische bedrijven
  • Passende beoordeling, ADC-toetsing
  • Complexe vergunningsaanvragen Wet natuurbescherming
  • Legalisatie PAS-meldingen
  • Natura 2000 en stikstof in bestemmingsplannen
  • Natuurnetwerk Nederland in ruimtelijke procedures
  • Natuurcompensatie
  • Overtredingen, toezicht, bestuursrechtelijke handhaving

Zienswijze, bezwaar en beroep

Actueel

Referenties

Vastgoedeigenaar en ondernemer

“Craeft advies, Jasper, heb ik leren kennen als een betrouwbare partner. Hij is grondig, doortastend, correct en is in staat om zeer complexe vraagstukken plat te slaan, waardoor zaken wel gaan lopen i.p.v. juist niet. Samenwerking is essentieel en sparren over doelen en oplossingen, flexibel zijn zonder het doel uit het oog te verliezen, dat werkt en werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Jasper is een zeer kundig iemand die ik graag zou willen aanbevelen bij u als potentiële klant van Craeft advies.”

Ontwikkelend bouwbedrijf

“Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies begeleidt ons bij een aantal projecten op het gebied van bouw en projectontwikkeling. Jasper is prettig in de omgang, correct en discreet. Hij levert goed advies en juridisch weet hij de juiste kanalen te bewandelen. Het is voor ons belangrijk om te doen wat je zegt. Dat is precies wat Jasper doet en met een snelle respons. Doordat we elkaar de ruimte geven om standpunten te delen, komen projecten of discussies uiteindelijk echt verder en dat levert voor ons een belangrijke meerwaarde.”

Vastgoedeigenaar

“De samenwerking met Craeft ervaren wij als zeer prettig. Jasper is vakkundig, gedetailleerd, accuraat, beleefd en de reactie-termijn is altijd prettig. Hij heeft ons de afgelopen jaren bij diverse vastgoedprojecten begeleid en heeft ons voor een aantal miskopen weten te behoeden. We hebben nu een heel fijn plekje gevonden, ook bij deze aankoop heeft Jasper ons geholpen met verschillende juridische aspecten zoals vergunningen en bestemmingsplan.”