Milieurecht

Milieu is een belangrijk rechtsgebied en de laatste decennia sterk in ontwikkeling. Meer en meer partijen krijgen te maken met druk op de fysieke leefomgeving: bedrijven, ontwikkelende partijen en burgers: ieder met zijn eigen standpunt. Doordat het milieurecht veel mensen bezighoudt en de materie erg complex is, worden de belangen die er mee samenhangen snel onderdeel van het maatschappelijk debat. Dit maakt uw belangen niet altijd inzichtelijker en juist daarom is het belangrijk om de juridische context te kennen.

Veel milieurecht is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer Meer bijzondere wetten zijn de Wet geluidhinder, Wet geurhinder en veehouderij, de Wet luchtkwaliteit en het Besluit milieueffectrapportage. Milieunormen zijn aan aanpassingen onderhevig. Waarschijnlijk wordt deze wetgeving samengevoegd tot de Omgevingswet, al is invoering nog onzeker. 

Milieurecht valt steeds vaker samen met natuurbeschermingsrecht en een goede ruimtelijke ordening. Door de toenemende complexiteit kan een bouwvergunning en milieuvergunning niet altijd meer zonder risico gescheiden worden aangevraagd en behandeld. Specialistische juridische kennis is nodig om niet ergens in het proces vast te lopen. Kennis die nodig is als u uw industriële of agrarische bedrijf wilt uitbreiden, een gevoelige functie nabij een bedrijf wilt realiseren of juist meent dat die uitbreiding vanwege gevoelige functies niet door zou mogen gaan.

Craeft Advies biedt u deze specialistische kennis en kan u adviserend en procederend bijstaan bij de volgende onderwerpen:

  • Omgevingsvergunning milieu
  • Melding Activiteitenbesluit
  • Geuremissie
  • Fijnstofemissie
  • Mestopslag
  • Milieu Effect Rapportage
  • Ammoniak / stikstof
  • Overtredingen, toezicht, bestuursrechtelijke handhaving
  • Zienswijze, bezwaar en beroep

Wilt u meer weten over de toepassing van deze onderwerpen binnen de nieuwe Omgevingswet? Craeft Advies verzorgt op aanvraag incompany-trainingen.

Actueel

Referenties

Vastgoedeigenaar en ondernemer

“Craeft advies, Jasper, heb ik leren kennen als een betrouwbare partner. Hij is grondig, doortastend, correct en is in staat om zeer complexe vraagstukken plat te slaan, waardoor zaken wel gaan lopen i.p.v. juist niet. Samenwerking is essentieel en sparren over doelen en oplossingen, flexibel zijn zonder het doel uit het oog te verliezen, dat werkt en werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Jasper is een zeer kundig iemand die ik graag zou willen aanbevelen bij u als potentiële klant van Craeft advies.”

Ontwikkelend bouwbedrijf

“Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies begeleidt ons bij een aantal projecten op het gebied van bouw en projectontwikkeling. Jasper is prettig in de omgang, correct en discreet. Hij levert goed advies en juridisch weet hij de juiste kanalen te bewandelen. Het is voor ons belangrijk om te doen wat je zegt. Dat is precies wat Jasper doet en met een snelle respons. Doordat we elkaar de ruimte geven om standpunten te delen, komen projecten of discussies uiteindelijk echt verder en dat levert voor ons een belangrijke meerwaarde.”

Vastgoedeigenaar

“De samenwerking met Craeft ervaren wij als zeer prettig. Jasper is vakkundig, gedetailleerd, accuraat, beleefd en de reactie-termijn is altijd prettig. Hij heeft ons de afgelopen jaren bij diverse vastgoedprojecten begeleid en heeft ons voor een aantal miskopen weten te behoeden. We hebben nu een heel fijn plekje gevonden, ook bij deze aankoop heeft Jasper ons geholpen met verschillende juridische aspecten zoals vergunningen en bestemmingsplan.”