Burenrecht

Het burenrecht is niet zozeer onderdeel van het Omgevingsrecht, maar feitelijk vinden veel conflicten wel in de directe woonomgeving plaats. Het Burgerlijk Wetboek 5 en veel Algemene Plaatselijke Verordeningen bevatten een aantal artikelen over wat wel en niet is toegestaan in de relatie tussen naburige erven.

U kunt denken aan de wijze waarop u uw erf mag afsluiten, bouwvoorschriften op de erfgrens, hoogte van bomen, et cetera, et cetera. Hoewel discussies over grondeigendom, verjaring, recht van overpad, et cetera, formeel niet tot het burenrecht gerekend worden, is dit natuurlijk wel een geschil met de aanpalende grondeigenaar. Vaak ontstaat een geschil met buren niet zuiver op zichzelf, maar is het een uitvloeisel van andere discussies, bijvoorbeeld als u zelf iets wilt bouwen of als u een nieuw appartementengebouw naast u krijgt.

In burenrechtelijke geschillen lopen de emoties soms hoog op. Dit is begrijpelijk, omdat het uw directe woonomgeving betreft. Tegelijkertijd wilt u zelf waarschijnlijk in goede harmonie met uw buren blijven leven, maar wilt u ook het geschil oplossen. Hiertoe is specialistische kennis nodig, maar wellicht nog meer dan dat is het belangrijk u rustig en zakelijk te laten adviseren. Craeft Advies biedt u deze specialistische kennis, in combinatie met nuchterheid en rust maar tegelijkertijd zijn wij niet bang door te pakken als het echt moet.

Actueel

Referenties

Vastgoedeigenaar en ondernemer

“Craeft advies, Jasper, heb ik leren kennen als een betrouwbare partner. Hij is grondig, doortastend, correct en is in staat om zeer complexe vraagstukken plat te slaan, waardoor zaken wel gaan lopen i.p.v. juist niet. Samenwerking is essentieel en sparren over doelen en oplossingen, flexibel zijn zonder het doel uit het oog te verliezen, dat werkt en werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Jasper is een zeer kundig iemand die ik graag zou willen aanbevelen bij u als potentiële klant van Craeft advies.”

Ontwikkelend bouwbedrijf

“Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies begeleidt ons bij een aantal projecten op het gebied van bouw en projectontwikkeling. Jasper is prettig in de omgang, correct en discreet. Hij levert goed advies en juridisch weet hij de juiste kanalen te bewandelen. Het is voor ons belangrijk om te doen wat je zegt. Dat is precies wat Jasper doet en met een snelle respons. Doordat we elkaar de ruimte geven om standpunten te delen, komen projecten of discussies uiteindelijk echt verder en dat levert voor ons een belangrijke meerwaarde.”

Vastgoedeigenaar

“De samenwerking met Craeft ervaren wij als zeer prettig. Jasper is vakkundig, gedetailleerd, accuraat, beleefd en de reactie-termijn is altijd prettig. Hij heeft ons de afgelopen jaren bij diverse vastgoedprojecten begeleid en heeft ons voor een aantal miskopen weten te behoeden. We hebben nu een heel fijn plekje gevonden, ook bij deze aankoop heeft Jasper ons geholpen met verschillende juridische aspecten zoals vergunningen en bestemmingsplan.”