Bezwaar en beroep

Bij allerhande bestuursrechtelijke besluiten is het mogelijk een inspraakreactie, zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen. Het type reactie is afhankelijk van de gevolgde procedure tijdens een aanvraag: de reguliere procedure of een uitgebreide procedure. De Algemene wet bestuursrecht kent, in combinatie met de specifieke toepasselijke technische wetgeving per type besluit, veel procedureregels.

Doordat dergelijke bestuursrechtelijke geschillen vaak bij de lokale overheid beginnen, wordt de drempel als relatief laag beschouwd. Indien bestuursrechtelijke geschillen uitmonden in beroep bij de Rechtbank en/of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden deze echter langslepend en kostbaar. Het is daarom belangrijk om te weten wat u doet en op de juiste inhoud te acteren: of u nou de indiener of derde-belanghebbende bent: vroeg acteren kan erger voorkomen en uw rechten sneller veiligstellen.

Craeft Advies biedt u specialistische kennis over dergelijke bestuursrechtelijke en ruimtelijke procedures en kan u adviserend en procederend bijstaan bij de volgende onderwerpen:

 

  • Juridische begeleiding participatie-momenten.
  • Verzorgen inspraakreacties gemeenteraden of andere Colleges.
  • Bezwaar en (hoger) beroep tegen Omgevingsvergunningen (bouwen, milieu, gebruik, planologische toestemmingen).
  • Zienswijze, beroep tegen bestemmingsplannen, structuurvisies, et cetera.
  • Bezwaar en (hoger) beroep tegen handhavend optreden.
  • Desgewenst kan Craeft Advies ook als deskundige op het gebied van milieurecht en ruimtelijke ordening optreden in rechtszaken.

Actueel

Referenties

Vastgoedeigenaar en ondernemer

“Craeft advies, Jasper, heb ik leren kennen als een betrouwbare partner. Hij is grondig, doortastend, correct en is in staat om zeer complexe vraagstukken plat te slaan, waardoor zaken wel gaan lopen i.p.v. juist niet. Samenwerking is essentieel en sparren over doelen en oplossingen, flexibel zijn zonder het doel uit het oog te verliezen, dat werkt en werpt uiteindelijk zijn vruchten af. Jasper is een zeer kundig iemand die ik graag zou willen aanbevelen bij u als potentiële klant van Craeft advies.”

Ontwikkelend bouwbedrijf

“Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies begeleidt ons bij een aantal projecten op het gebied van bouw en projectontwikkeling. Jasper is prettig in de omgang, correct en discreet. Hij levert goed advies en juridisch weet hij de juiste kanalen te bewandelen. Het is voor ons belangrijk om te doen wat je zegt. Dat is precies wat Jasper doet en met een snelle respons. Doordat we elkaar de ruimte geven om standpunten te delen, komen projecten of discussies uiteindelijk echt verder en dat levert voor ons een belangrijke meerwaarde.”

Vastgoedeigenaar

“De samenwerking met Craeft ervaren wij als zeer prettig. Jasper is vakkundig, gedetailleerd, accuraat, beleefd en de reactie-termijn is altijd prettig. Hij heeft ons de afgelopen jaren bij diverse vastgoedprojecten begeleid en heeft ons voor een aantal miskopen weten te behoeden. We hebben nu een heel fijn plekje gevonden, ook bij deze aankoop heeft Jasper ons geholpen met verschillende juridische aspecten zoals vergunningen en bestemmingsplan.”