Juridisch advies

Juridisch advies

Cræft advies is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van omgevingsrecht, vastgoed en grondzaken. De juridische kennis ligt op een hoog niveau en gaat door waar meer generalistische kennis te kort schiet. Hier kunt u uw voordeel mee doen.

Dit betekent dat wij niet alleen kunnen adviseren over aanvragen en procedures maar ook kunnen helpen bij het verdedigen van uw belangen jegens het bevoegd gezag. U kunt denken aan handhavingszaken, dwangsommen, het instellen van zienswijzen, bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures. Soms is het noodzakelijk om een second opinion uit te laten voeren of heeft u een deskundigheidsrapport nodig voor de rechtbank. Hierin zijn wij gespecialiseerd. Ook privaatrechtelijk kunnen wij u bijstaan, bijvoorbeeld bij contractvorming over vastgoed en grondzaken.

Wij kunnen u begeleiden vanuit onze eigen kennis, al dan niet aangevuld met specialisten uit ons grote netwerk. Meer weten? Neem contact op.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.