Grondzaken

Grondzaken

Zaken die met grond te maken hebben… Nou, dat zijn er meer dan u wellicht denkt. Het begrip grondzaken gaat hier over de juridische advisering op het gebied van alles wat met de verwerving, gebruik of eigendom van grond te maken heeft. U kunt denken aan advisering op het gebied van:

– Akten
– Pacht, huur
– Erfpacht
– Zakelijke rechten, zoals recht van overpad en het dulden van kabels/leidingen
– Schade door overheidsingrijpen

Vaak gaan deze zaken hand in hand met vraagstellingen op het gebied van omgevingsrecht, zoals milieu of ruimtelijke ordening. Hierin onderscheidt Cræft Advies zich van andere bureaus, welke vaak meer eenzijdige diensten aanbieden. Kijk voor meer informatie ook bij projectbegeleiding. Meer weten? Neem contact op.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.